จำนวนการดูหน้าเว็บรวม

วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ปลูกท้อ


๑ หลวงตาให้ “กล้าท้อ” สิบสองต้น
ปลูกลงบน “บ้านดิน-ตีนภู” มั่น
ปริศนา – ธรรมฤๅ เป็นสำคัญ
ให้ “ปลูกท้อ” ในวัน บวชต้นไม้
๒ ปลูกต้นท้อ เตือนว่า “อย่าท้อแท้”
ถ้าท้อแน่ อย่าถอย เป็นใช้ได้
“ท้อ” จักเตือนตัวตนลึกลงไป
ยังหัวใจจำหลักจักมั่นคง
๓ ปลูกต้นไม้ไว้ดินต้องรินน้ำ
รดให้ฉ่ำชุ่มพอเหมาะประสงค์
แม้นแดดอาบฉาบฉายประกายตรง
อย่าพะวงดอกใบต้นไม้เลย
๔ มีหน้าที่ปรุงแสงเป็นอาหาร
ดอกใบบานผลิผลออกเปิดเผย
แดด ดิน น้ำ สำคัญหมั่นชดเชย
ธรรมชาติช่วยเฉลยปัญหาธรรม
๕ สิบสองกล้าท้าธรรมชาติชัด
ถึงพิบัติเพียงหนึ่งในฉนำ
ที่เหี่ยวเฉาแห้งตายเป็นพลีกรรม
คืนสู่ดินตอกย้ำวิถีตน
๖ ยังเหลือท้อกว่าสิบยังยงกล้า
ยังยืนท้าธำรงคงแดดฝน
ไว้เตือนตัวคงค่าความเป็นคน
แม้นทุกข์จนอย่าระย่อท้อถอยเทียว
๗ ขอขอบคุณหลวงตาให้กล้าท้อ
เป็นทุนก่อเจริญสติจงชาญเชี่ยว
ที่แท้ท้อต้องบ่ถอยแม้ก้าวเดียว
จึงเก็บเกี่ยวผลหมากหากจงใจฯ
เขียนในวันรดน้ำต้นท้อหลังแดดเปรี้ยง
บ้านดินตีนภู ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น